Δεδομένα

Υπο Κατασκευή

Εδώ θα μπορείτε να βλέπετε τα δεδομένα που θα συλλέγονται από τους αυτόματους σταθμούς μέτρησης υδατικών παραμέτρων και τους αισθητήρες μέτρησης επισκεπτών, μετά από την εγκατάσταση τους.