Η Περιοχή

Η περιοχή υλοποίησης του Έργου

είναι το δυτικό τμήμα του όρους Μαίναλον την καρδιά της ορεινής Πελοποννήσου. Η συνύπαρξη του εντυπωσιακού φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο κυριαρχεί η κεφαληνιακή ελάτη με τις γραφικές και ταυτόχρονα ιστορικές ορεινές κοινότητες, όπως η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, τα Λαγκάδια και η Βυτίνα, συνθέτουν ένα δελεαστικό σύνολο για τον επισκέπτη.

Εδώ αναπτύχθηκαν μορφές οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίες επιβιώνουν ακόμη, όπως η δασοκομία, η κτηνοτροφία και η αργυροχρυσοχοΐα. Τα παλιά μονοπάτια που αποτελούσαν τον παραδοσιακό τρόπο μετακίνησης και άσκησης βιοποριστικών δραστηριότητων, αναβιώνουν σήμερα μέσα από τους πολυπληθείς επισκέπτες πεζοπόρους που συρρέουν από πολλές χώρες για να περπατήσουν στις διαδρομές του MenalonTrail, του πρώτου διεθνώς πιστοποιημένου ελληνικού δικτύου μονοπατιών. Η ποικιλομορφία του ορεινού αναγλύφου δημιουργεί πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, στο οποίο κυριαρχεί ο ποταμός Λούσιος, ο οποίος αποτελεί και πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού και άθλησης.