Νέα

Home » ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δείτε παρακάτω τα δεδομένα του τελευταίου μήνα από τους αισθητήρες επισκεψιμότητας του έργου στις 2 περιοχές καταγραφής του αριθμού επισκεπτών

Οκτώβριος 2022
Σεπτέμβριος 2022
Άυγουστος 2022