Νέα

Home » Πρώτη επίσκεψη κλιμακίου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην περιοχή του Έργου

Πρώτη επίσκεψη κλιμακίου του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στην περιοχή του Έργου

Το διάστημα 21-23 Σεπτεμβρίου 2020, επιστημονικό κλιμάκιο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψη στην περιοχή του Μαινάλου. Με ορμητήριο τη Στεμνίτσα και αξιοποιώντας την πολύτιμη τοπική γνώση του εταίρου και συντονιστή του Έργου, Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ., οι ερευνητές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. επισκέφθηκαν θέσεις εντός του Λούσιου ποταμού, προκειμένου να αξιολογήσουν την καταλληλότητά τους για εγκατάσταση των αυτόματων σταθμών μέτρησης υδατικών παραμέτρων. Αξιολογήθηκε η γεωμορφολογία των θέσεων, η ύπαρξη κατάλληλου υποβάθρου εγκατάστασης των σταθμών, η διαθεσιμότητα δικτύου GSM,  ενώ έγιναν και μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων και παροχής νερού.

Η εγκατάσταση των αυτόματων σταθμών μέτρησης υδατικών παραμέτρων είναι η κύρια δράση του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε υδάτινα σώματα και πεζοπορικά μονοπάτια της ορεινής Αρκαδίας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών», το οποίο χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου, εντασσόμενο στον Άξονα Προτεραιότητας 3 – Καινοτόμες δράσεις με τους Πολίτες.

Τα δεδομένα των σταθμών που αναμένεται να εγκατασταθούν μέχρι το καλοκαίρι του 2021, θα αποστέλλονται σε κατάλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και θα διατίθενται ελεύθερα με σκοπό την έγκαιρη ειδοποίηση σε περιπτώσεις πλημμυρικών ή ρυπαντικών φαινομένων.