Οι Εταίροι

«ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝωνική Συνεταιριστική ΕΠιχείρηση»

Η «ΜΑΙΝΑΛΟΝ ΚΟΙΝωνική Συνεταιριστική ΕΠιχείρηση» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς εφαρμογής της κοινωνικής οικονομίας που με επίκεντρο τo MenalonTrail, της πρώτης πιστοποιημένης διαδρομής στην Ελλάδα από την Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπορίας (European Ramblers Association), έχει αναπτύξει ένα πλέγμα πρωτοβουλιών καθιστώντας την ορεινή Αρκαδία προορισμό για πεζοπόρους από όλο τον κόσμο. Η δημιουργία του MenalonTrail, του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών μήκους 75χλμ που συνδέει ορεινούς οικισμούς της Γορτυνίας,  ξεκίνησε ως μία προσπάθεια εθελοντών και κατοίκων που ως σκοπό έχει τη διαφύλαξη και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος και την ανάδυση ενός νέου παραγωγικού προτύπου για το σύνολο της περιοχής. Σταθμοί στην μέχρι σήμερα πορεία της ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοιν.Σ.Επ. αποτελoύν η διοργάνωση της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης Μονοπατιών και της 3ης Πανευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης πιστοποιημένων μονοπατιών, η συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Πολιτισμού του 2ου θερινού σχολείου με τίτλο «Ο Αγροτικός χώρος ως πολιτιστική κληρονομιά», η συμμετοχή σε ημερίδες με θέμα τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, η ενεργός παρουσία σε εκθέσεις εξωτερικού (Tour Natur/Ντύσελντορφ Γερμανίας, Grieks Nederlandse/Oυτρέχτη Ολλανδίας), η υλοποίηση famtrips με τη συμμετοχή travel bloggers, δημοσιογράφων και τουριστικών γραφείων του εξωτερικού. Για τη μέχρι σήμερα πορεία της, έχει λάβει πληθώρα διακρίσεων  όπως μεταξύ άλλων στα Tourism Awards 2016, 2018 και το 2020 κατακτώντας μάλιστα την ύψιστη διάκριση (platinum) στην κατηγορία Ειδικές Μορφές Τουρισμού (Specialty travel).

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – Τομέας Εσωτερικών Υδάτων

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) είναι ένα από τα τρία ινστιτούτα που περιλαμβάνει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ, www.hcmr.gr), το οποίο είναι δημόσιο ερευνητικό ίδρυμα και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Τομέας των Εσωτερικών Υδάτων (https://imbriw.hcmr.gr/) διεξάγει έρευνα με στόχευση στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας, υποδομών και εργαλείων για την αειφορική διαχείριση και προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και την βιώσιμη εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών πόρων. Ο Τομέας επικεντρώνεται στην ποιοτική και ποσοτική παρακολούθηση των υδατικών πόρων, στην κατανόηση των φυσικών μηχανισμών του υδρολογικού κύκλου και στην πρόγνωση της λειτουργίας του, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των εσωτερικών υδάτων.

Μερικά από έργα που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια:

Ένωση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ο ΠΕΛΟΠΑΣ»

Η Δευτεροβάθμια Ένωση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας «Ο ΠΕΛΟΠΑΣ» δημιουργήθηκε το 2018 με τη συμμετοχή φορέων Κ.ΑΛ.Ο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με σκοπούς μεταξύ άλλων τη διάδοση του οράματος της κοινωνικής οικονομίας, την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των φορέων Κ.ΑΛ.Ο, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, τη σύμπραξη με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με γνώμονα την ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας και πληροφόρησης.  Στο πλαίσιο αυτό, μία από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες αποτελεί η ανάληψη του συντονισμού για την υλοποίηση του δικτύου μονοπατιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενός εκτεταμένου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών μήκους άνω των 1000 χλμ, που θα ενώσει πολιτιστικά τοπόσημα παγκόσμιας εμβέλειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγκεκριμένα την Κόρινθο με την Αρχαία Μεσσήνη και την Επίδαυρο με την Αρχαία Ολυμπία. Αποτελεί το μεγαλύτερο έργο κοινωνικής οικονομίας που συντελείται στην Ελλάδα με τη συμμετοχή φορέων Κ.ΑΛ.Ο και ομάδων τοπικής δράσης και φιλοδοξεί να καταστήσει την Πελοπόννησο, πρώτο προορισμό στην Ευρώπη για φυσιολατρικό και πεζοπορικό τουρισμό. Ταυτόχρονα, η δευτεροβάθμια Ένωση «ΠΕΛΟΠΑΣ» έχει συμμετάσχει σε πληθώρα δράσεων με γνώμονα την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων σε ζητήματα υγείας όπως η διοργάνωση δράσεων και ημερίδων σε συνεργασία με την Ελληνική Μαστολογική Εταιρεία.