Το Έργο

Το έργο στοχεύει

στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και τεχνολογιών για την παρακολούθηση των υδάτων και της επισκεψιμότητας των πεζοπορικών μονοπατιών στην περιοχή του Δυτικού Μαινάλου της ορεινής Αρκαδίας. Η κύρια δράση του αφορά στην εγκατάσταση αυτόματων σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων σε κομβικά σημεία του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής ενδιαφέροντος, όπως ο ποταμός Λούσιος, καθώς και αυτόματων αισθητήρων για την καταγραφή της επισκεψιμότητας στα πεζοπορικά μονοπάτια που συνθέτουν το Menalon Trail, το πρώτο διεθνώς πιστοποιημένο πεζοπορικό δίκτυο στην Ελλάδα.

Αναλυτικά

Το έργο με τίτλο «Δράσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης σε υδάτινα σώματα και πεζοπορικά μονοπάτια της ορεινής Αρκαδίας με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών» χρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις» εντασσόμενο στον Άξονα Προτεραιότητας 3 – Καινοτόμες δράσεις με τους Πολίτες, με συνολικό προϋπολογισμό 50.000 €. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο
Το Έργο υλοποιείται από την Μαίναλον Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, τον Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) και την Ένωση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Πελοποννήσου «Πέλοπας».
Ημερομηνία έναρξης του Έργου είναι η 1/7/2020 και η συνολική του διάρκεια είναι 18 μήνες.